ชมรมคนโสดคาทอลิก

General Category => คาทอลิกไทยเฝ้าระวัง => ข้อความที่เริ่มโดย: Petervich ที่ ตุลาคม 02, 2019, 10:00:12 AMหัวข้อ: 'ส้มหวาน-เพื่อไทย'จะแก้รธน.มาตรา 1
เริ่มหัวข้อโดย: Petervich ที่ ตุลาคม 02, 2019, 10:00:12 AM
 :) 8) ???
                                            อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาถาม'ส้มหวาน-เพื่อไทย'จะแก้รธน.มาตรา 1 ล้มราชอาณาจักรไทยหรือไม่

01 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:16 น.
   
  1 ต.ค.62-  นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่าข่าว ๗ พรรคฝ่ายค้าน ไปรับความคิดเห็นของประชาชนที่จังหวัดปัตตานี โดยได้พูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญและมีอาจารย์หญิงมหาเกษตรศาสตร์ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า ควรจะแก้มาตรา ๑ ด้วย

.....มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้

.....คำว่า "ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร" มีความหมาย อยู่ในตัวว่าต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

.....คงจำกันได้ว่าก่อน คสช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน มวลชนเสื้อแดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเคยประกาศจะจัดตั้ง สปป.ล้านนา แยกออกจากราชอาณาจักรไทย มาแล้ว

.....เมื่อพิจารณาถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ที่ว่า "พรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" ไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

.....ทั้งนางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ก็กล่าวว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะเฮงซวยทุกมาตรา

.....จึงน่าสงสัยว่า พรรคเพื่อไทยกับพรรคอนาคตใหม่จะแก้มาตรา ๑ ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ ให้ประเทศไทยมีระบอบการปกครองระบอบไหนและยังมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่.

ความเห็นและข้อเสนอต่อสภามุขนายกคาทอลิกไทย :

     พรรคอนาคตใหม่ (เข้าใจว่ายึดถือลัทธิ modernism หรือ modernity ลัทธินิยมสิ่งใหม่) นั้นไม่เอาอะไรก็ตามที่ผ่านยุคสมัยดั้งเดิมมาแล้ว  ต้องการอะไรก็ตามที่มาในอนาคตหรือมาใหม่ทั้งนั้น ในทางการเมืองการปกครองก็ล้มระบอบปกครองโดยผู้สูงอายุ หาว่าความนึกคิดล้าสมัย  ล้มระบอบกษัตริย์ในประเทศต่างๆ หาว่าสืบทอดเชื้อพระวงศ์ มิได้รับการเลือกมาจากประชาชน ระบบดังกล่าวไม่เป็นระบอบประชาธิปไตย  ศาสนาก็เหมือนกัน ก่อตั้งจากคนหัวโบราณ ไม่ต้องนับถือก็ไม่เห็นเป็นอะไร ฯลฯ

     สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยกำลังนอนหลับอยู่หรืออย่างไร  พวกใหม่กำลังจะจัดการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กระทบระบบกษัตริย์ที่เคยมีพระเดชพระคุณแก่วงการศาสนาคริสต์โรมัน คาทอลิก พระราชทานที่ดินเพื่อก่อสร้างวัดโบสถ์คริสต์ทั่วไทย  อนุญาตให้เผยแพร่พระธรรมคำสอนทางศาสนาได้ ฯลฯ เรียกประชุมกันและหาลู่ทางช่วยปกป้องระบอบที่กษัตริย์จะดำรงอยู่ได้ต่อไป  คงไม่ยากนะครับพระคุณเจ้าทั้งหลาย  จะเอาอย่างไรก็รีบเข้าเถอะ  ศัตรูของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกำลังถูกกลุ่มคนหัวสมัยใหม่หลงผิด จะพากันทำลายสิ่งดีงามของประเทศเราให้ล่มสลายไปอยู่รอมร่อแล้ว  เรียกประชุมด่วนและออกประกาศการปกป้องระบอบที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่หลายร้อยปีมาแล้ว ให้คงอยู่ต่อไป  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ.

                                                                               Ad  Majorem  Dei  Gloriam
                                                                       Alan  Petervich  --  Vichitr  Thongthua