หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: คาร์ดินัลเบอร์คตำหนิ’การรับศีลรวมคริสตชน’  (อ่าน 1247 ครั้ง)
Petervich
Petervich - Peter Vich
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 2166ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: ตุลาคม 30, 2018, 09:12:37 AM »

 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม
                                                                                              คาร์ดินัลเบอร์คตำหนิ’การรับศีลรวมคริสตชน’
                                                                                         Cardinal Burke denounces ‘intercommunion’

                   

https://www.youtube.com/watch?v=m_qVQE5H280
LifeSiteNews Published on Nov 14, 2016                                                                                                                                                                                      Alan Petervich Updated Oct 29, 2018

ZAGREB, Croatia, October 28, 2016 (LifeSiteNews) -- It is “irreformable” dogma of the Catholic Church that only those who believe that Jesus Christ is truly present in the consecrated bread and wine are able to receive Holy Communion, stated Cardinal Raymond Burke. The Vatican cardinal said that St. Paul makes it clear that unless the person receiving recognizes the body of Christ, he “eats condemnation to himself.” ซาเกรบ โครเอเทีย 28 ตุลาคม 2016 (LifeSiteNews) – มันเป็นข้อความเชื่อของพระศาสนจักรคาทอลิก “ที่ไม่สามารถแก้ไขได้” ที่เพียงบุคคลที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตย์อย่างแท้จริงในปังและเหล้าองุ่นที่เสกแล้วเท่านั้น สามารถรับศีลมหาสนิทได้ พระคาร์ดินัลเบอร์คยืนยัน.  พระคาร์ดินัลแห่งวาติกันกล่าวว่า นักบุญเปาโลกล่าวไว้ชัดเจนว่า ถ้าหากผู้รับศีลไม่รับรู้พระกายของพระคริสต์ เขาก็”รับการลงโทษแก่ตัวเขาเอง”.

“This is a sacrilege. This is among the gravest of sins,” he said. พระคาร์ดินัลกล่าวว่า “ นี้คือการทุรจารย์  นี้เป็นบาปหนักที่สุดท่ามกลางบาปหนักที่สุดทั้งหลาย”
Read full report at LifeSiteNews: https://www.lifesitenews.com/news/wat...

Catholic Church, FaithFri Oct 28, 2016 - 10:58 am EST
WATCH: Cardinal Burke denounces ‘intercommunion’ ahead of pope’s tribute to Luther in Sweden ดู : พระคารดินัลเบอร์คตำหนิ “ การรับศีลรวมคริสตชน”  ก่อนการเข้าแสดงการสรรเสริญแก่ลูเทอร์ในสวีเดน.

ZAGREB, Croatia, October 28, 2016 (LifeSiteNews) -- It is “irreformable” dogma of the Catholic Church that only those who believe that Jesus Christ is truly present in the consecrated bread and wine are able to receive Holy Communion, stated Cardinal Raymond Burke. The Vatican cardinal said that St. Paul makes it clear that unless the person receiving recognizes the body of Christ, he “eats condemnation to himself.”
“This is a sacrilege. This is among the gravest of sins,” he said.
ซาเกรบ โครเอเทีย 28 ตุลาคม 2016 (LifeSiteNews) – มันเป็นข้อความเชื่อของพระศาสนจักรคาทอลิก “ที่ไม่สามารถแก้ไขได้” ที่เพียงบุคคลที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตย์อย่างแท้จริงในปังและเหล้าองุ่นที่เสกแล้วเท่านั้น สามารถรับศีลมหาสนิทได้ พระคาร์ดินัลเบอร์คยืนยัน.  พระคาร์ดินัลแห่งวาติกันกล่าวว่า นักบุญเปาโล กล่าวไว้ชัดเจนว่า ถ้าหากผู้รับศีลไม่รับรู้พระกายของพระคริสต์ เขาก็”รับการลงโทษแก่ตัวเขาเอง”.  พระคาร์ดินัลกล่าวว่า “ นี้คือการทุรจารย์  นี้เป็นบาปหนักที่สุดท่ามกลางบาปหนักที่สุดทั้งหลาย”

The cardinal was responding to a question on intercommunion with other Christian denominations asked by LifeSiteNews’ John-Henry Westen during the October 23 launch of the Croatian version of the cardinal's book on the Eucharist in Zagreb, Croatia. พระคาร์ดินัลกำลังตอบคำถามเรื่องการรับศีลรวมคริสตชนรวมนิกายคริสตชนอื่น ที่ผู้ถามคือยอห์น-เฮนรี เวสเตน แห่งสำนักข่าว LifeSiteNews’ ระหว่างการออกหนังสือฉบับภาษาโครแอตเรื่องเกี่ยวกับศีลมหาสนิท เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ในเมืองซาเกรบ โครเอเทีย.

“No one can approach to receive the Holy Eucharist unless he believes that the host that he is receiving — even though it looks like bread, tastes like bread, and smells like bread — is in reality the body and blood of Christ. Only that person who believes in this way can approach the Blessed Sacrament, can approach to receive Holy Communion,” he stated. พระคาร์ดินัลยืนยันว่า “ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปรับศีลมหาสนืทได้ถ้าหากเจาเขาไม่เชื่อว่าแผ่นศีล – host ที่เขากำลังจะรับนั้น ดูเหมือนปัง รสชาดเหมือนปัง และกลิ่นคล้ายปัง – ในความเป็นจริงคือพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ เพียงคนนั้นเชื่อในวิธีนี้เท่านั้นจึงสามารถเข้ารับศีลศักดิ์สิทธิ์ สามารถเข้ารับศีลมหาสนิทได้.

Burke’s comments come days before Pope Francis travels to Lund, Sweden to commemorate the 500th anniversary of Martin Luther’s nailing of his 95 theses to the door of the castle church of Wittenberg on October 31, 1517. Lutheran and Catholic bishops have expressed a hope that the Pope will allow for intercommunion at first at least for Lutherans married to Catholics. คำวิจารณ์ของคาร์ดินัลเบอร์คปรากฎมาสองสามวันก่อนที่โป๊บฟรังซิสเดินทางไปเมืองลูนด์ สวีเดน เพื่อระลึกถึงวันครบรอบปีที่ 500 ของการฝังตะปูทฤษฎี 95 ข้อของมาร์ตินลูเทอร์ลงที่ประตูใหญ่ของวิหารปราการแห่ง  วิตเตนเบอร์กเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 1517 กลุ่มพระสังฆราชคาทอลืกและลูเทอรันได้แสดงความหวังว่าโป๊บจะอนุญาตการแจกศีลรวมคริสตชนเป็นครั้งแรกอย่างน้อยสำหรับลูเทอรันที่แต่งงานกับคาทอลิก.

The pope has shown openness to Lutherans receiving Holy Communion alongside Catholics, telling one Lutheran woman last year to “go forward” guided by her conscience. Also last year, a Lutheran pastor from Rome insisted that the pope had “opened the door” to intercommunion between Catholics and Lutherans after the pope visited a Lutheran community and said that the two religions “must walk together.” โป๊บได้แสดงการเปิดให้ลูเทอรันรับศีลมหาสนิทเคียงข้างคาทอลิกได้ โดยบอกกับผู้หญิงลูเทอรันคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว ให้”เดินตาม”ที่ถูกนำโดยมโนธรรมของเธอ  และปีที่แล้วมา ศิษยาภิบาลลูเทอรันคนหนึ่งจากโรม ได้ยืนยันว่าโป๊บได้”เปิดประตู” ไปสู่การรับศีลรวม  คริสตชน ระหว่างคาทอลิกและลูเทอรันหลังจากที่โป๊บได้ไปเยือนชุมชนลูเทอรันและกล่าวว่าสองศาสนา”ต้องเดินไปด้วยกัน”.

But Cardinal Robert Sarah, the Vatican’s liturgy chief, responded days later by stating that “intercommunion is not permitted between Catholics and non-Catholics,” adding that “you must confess the Catholic Faith. A non-Catholic cannot receive Communion. That is very, very clear. It’s not a matter of following your conscience.” แต่พระคาร์ดินัลโรเบิต ซาร่า หัวหน้าฝ่ายพิธีกรรมของวาติกันได้ตอบหลายวันภายหลังโดยยืนยันว่า “พิธีรับศีลรวมคริสตชน ไม่ได้รับอนุญาตระหว่างคาทอลิกและผู้มิใช่คาทอลิก”  โดยเพิ่มเติมว่า “ ท่านต้องถือปฏิบัติความเชื่อคาทอลิก. ผู้มิใช่คาทอลิกไม่สามารถรับศีลมหาสนิทได้  นั่นช้ด-ชัดมาก  มันไม่ใช่เรื่องของการถือตามมโนธรรมของท่านแต่อย่างใด.”

Burke called it “very problematic” for anyone to suggest that the forthcoming celebration honoring Martin Luther should be the “occasion of some kind of ‘Eucharistic hospitality’ or intercommunion.” พระคาร์ดินัลเบอร์คเรียกว่า มัน”เป็นปัญหามาก” สำหรับใครคนหนึ่งที่เสนอแนะว่า การเฉลิมฉลองที่กำลังมาถึงเพื่อให้เกียรติมาร์ติน ลูเทอร์ ควรจะเป็น”โอกาสของอะไรบางอย่างของ’การรับแขกด้วยศีลมหาสนิท’ หรือการรับศีลรวมคริตชน.”

“That is not possible. Yes, it is irreformable,” he stated.
“Either the sacred host is the body, blood, soul and divinity of Christ, or it is not. And if it is, it is the gravest of sins to offer the sacred host to someone who does not believe,” he concluded. พระคาร์ดินัลยืนยันว่า “นั่นเป็นไปไม่ได้  ใช่แน่ มันเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้”  “ทั้งโดยที่แผ่นศีล-host ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกาย พระโลหิต พระวิญญาณและพระเทวภาพของพระคริสต์ หรือไม่ใช่  และถ้าใช่  มันเป็นบาปหนักที่สุดที่จะแจกแผ่นศีลศักดิ์สิทธิ์แก่ใครบางคนที่ไม่เชื่อ” พระคาร์ดินัลสรุป.

                                                       
บันทึกการเข้า
Petervich
Petervich - Peter Vich
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 2166ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2018, 09:18:51 AM »

 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม

 Cardinal Burke’s full statement คำแถลงยินยันฉบับเต็มของพระคาร์ดินัลเบอร์ค

LifeSiteNews: Your Eminence, is there something about the Holy Eucharist that forbids intercommunion with other Christian denominations? We have next week, and already now, some of the Lutheran leadership expressing the hope for receiving Communion and having intercommunion between the faiths. Is there something about the Holy Eucharist that forbids that, and if there is such a forbiddance, is that teaching irreformable? สำนักข่าว LifeSiteNews :   พระคุณเจ้าที่เคารพ มีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับศีลมหาสนิทที่ห้ามการรับศีลรวมคริสตชนกับนิกายคริสตชนอื่นหรือ? สัปดาห์ที่แล้วมาเรามีแล้ว และตอนนี้ก็มีแล้ว  ผู้นำกลุ่มลูเทอรันบางคนที่แสดงความหวังสำหรับการรับศีลมหาสนิทและมีการรับศีลรวมคริสตชนระหว่างกลุ่มความเชื่อต่างๆ  มีอะไรบางอย่างไหมเกี่ยวกับศีลมหาสนิท ที่ห้ามข้อนั้น และถ้ามีการห้ามเช่นนั้น คำสอนนั้นไม่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้หรือครับ?

Cardinal Raymond Burke: What is it about the Holy Eucharist [that forbids intercommunion between the faiths]? It's the reality that the Holy Eucharist is the body, blood, soul and divinity of Christ, that after the words of consecration are pronounced [by] the priest — lending his voice to Christ himself who is the one who is acting at the holy mass — the bread and the wine are changed in their substance into the body and blood of our Lord Jesus Christ. พระคาร์ดินัลเรมอนด์ เบอร์ค :  อะไรที่เกี่ยวกับศีลมหาสนิท [ที่ห้ามการรับศีลรวมคริสตชนระหว่างความเชื่อต่างๆ]? มันเป็นความจริงที่ว่าศีลมหาสนิทเป็น พระกาย พระโลหิต พระวิญญาณและพระเทวภาพของพระคริสตเจ้า ที่ หลังคำของการเสกศีลถูกเปล่งออกมา(โดย)พระสงฆ์ --- โดยให้ยืมเสียงของเขาแก่พระคริสตเจ้าพระองค์เอง ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่กระทำพิธีมิสซาศักดิ์สิทธิ์ --- ปังและเหล้าองุ่นถูกเปลี่ยนจากสารของสิ่งเหล่านั้น เป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา.

And so, no one can approach to receive the Holy Eucharist unless he believes that the host that he is receiving — even though it looks like bread, tastes like bread, and smells like bread — is in reality the body and blood of Christ. Only that person who believes in this way can approach the Blessed Sacrament, can approach to receive Holy Communion. และดังนั้น  ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปรับศีลมหาสนิทได้นอกจากเขาเชื่อว่า แผ่นศีล-host ที่เขากำลังรับ --- แม้ดูเหมือนปัง รสชาดคล้ายปัง และกลิ่นคล้ายปัง --- ในความเป็นจริงแล้ว เป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า  เพียงบุคคลนั้นที่เชื่อในวิธีดังกล่าว สามารถเข้ารับศีลศักดิ์สิทธิ์นั้น สามารถเข้าไปรับศีลมหาสนิทนั้นได้.

St. Paul makes this very clear in the 11th chapter of his first letter to the Corinthians, in which there were abuses in the Eucharistic celebration in the early Church. He said very openly that the person who receives Holy Communion without recognizing the body of Christ, eats condemnation to himself. This is a sacrilege. This is among the gravest of sins. นักบุญเปาโลกล่าวถึงเรื่องนี้ชัดเจนมากในบทที่ 11 ของจดหมายชุดแรกถึงชาวโครินท์ ซึ่งในนั้นเป็นการสะดุดในการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทในศาสนจักรเริ่มแรก  ท่านกล่าวอย่างเปิดเผยว่า ผู้ที่รับศีลมหาสนิทโดยไม่รับรู้ว่าเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า ก็กินการลงโทษให้กับตนเอง  นี้เป็นการทุรจารย์ศีล.

And so, we don't invite those who don't believe in the Real Presence to receive Holy Communion, first of all out of respect for our Lord Jesus Christ and out of respect for the reality of the Holy Eucharist, but also out of respect for those persons, because to invite them to receive something in which they don't believe is an ultimate sign of disrespect [to Our Lord] and does great harm to the souls of those who are so invited. และดังนั้น  เราไม่เชิญคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อในการสถิตย์อยู่อย่างแท้จริง ให้รับศีลมหาสนิท  ประการแรกปราศจากความเคารพต่อพระเยซูคริสตเจ้าของเราและปราศจากความเคารพต่อความเป็นจริงของศีลมหาสนิท  แต่ที่มีด้วยคือขาดความเคารพต่อคนเหล่านั้น เพราะว่า  ไปเชิญพวกเขามารับอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เชื่อว่าเป็นเครื่องหมายสุดท้ายที่ไม่ให้ความเคาร
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: