หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เพียง 1/3 ของคาทอลิกสหรัฐเชื่อว่าศีลคือพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์  (อ่าน 596 ครั้ง)
Petervich
Petervich - Peter Vich
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 2168ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2019, 06:53:17 PM »

 ยิ้มกว้างๆ เจ๋ง ฮืม
                                                         เพียง 1/3 ของคาทอลิกสหรัฐเชื่อว่าศีลคือพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์
                                               JUST 1/3 OF U.S. CATHOLICS BELIEVE EUCHARIST IS BODY & BLOOD OF CHRIST
AUGUST 5, 2019
BY GREGORY A. SMITH ผู้โพสต์ เกรกอรี เอ. สมิธ
                                           
 (Avalon_Studio via Getty Images)

Transubstantiation – the idea that during Mass, the bread and wine used for Communion become the body and blood of Jesus Christ – is central to the Catholic faith. Indeed, the Catholic Church teaches that “the Eucharist is ‘the source and summit of the Christian life.’
” การแปรสารจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่ง – ความคิดที่ว่าระหว่างมิสซา ปังและเหล้าองุ่นที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท ได้กลายเป้นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า – เป็นศูนย์กลางของความเชื่อคาทอลิก  จริงๆแล้ว ศาสนจักรคาทอลิกสอนว่า “ศีลมหาสนิทเป็นแหล่งกำเนิดและสุดยอดของชีวิตคริสตชน”

Transubstantiation – the idea that during Mass, the bread and wine used for Communion become the body and blood of Jesus Christ – is central to the Catholic faith. Indeed, the Catholic Church teaches that “the Eucharist is ‘the source and summit of the Christian life.’
” การแปรสารจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่ง – ความคิดที่ว่าระหว่างมิสซา ปังและเหล้าองุ่นที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท ได้กลายเป้นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า – เป็นศูนย์กลางของความเชื่อคาทอลิก  จริงๆแล้ว ศาสนจักรคาทอลิกสอนว่า “ศีลมหาสนิทเป็นแหล่งกำเนิดและสุดยอดของชีวิตคริสตชน”

But a new Pew Research Center survey finds that most self-described Catholics don’t believe this core teaching. In fact, nearly seven-in-ten Catholics (69%) say they personally believe that during Catholic Mass, the bread and wine used in Communion “are symbols of the body and blood of Jesus Christ.” Just one-third of U.S. Catholics (31%) say they believe that “during Catholic Mass, the bread and wine actually become the body and blood of Jesus.”
 แต่การสำรวจครั้งใหม่ของศูนย์ค้นคว้าผู้ร่วมพิธี พบว่าคาทอลิกที่พิจารณาเองมากที่สุด ไม่เชื่อสิ่งนี้ที่เป็นคำสอนแก่นกลางนี้  อันที่จริง คาทอลิกเกือบเจ็ดในสิบ(69%) กล่าวว่า ส่วนตัว พวกเขาเชื่อว่าระหว่างมิสซาคาทอลิก ปังและเหล้าองุ่นที่ใช้ในศีล “เป็นสัญลักษณ์ของพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์”  เพียงหนึ่งในสาม(31%)ของคาทอลิกสหรัฐเท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่า “ระหว่างมิสซาคาทอลิก ปังและเหล้าองุ่นณเวลานั้น กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า.”

ดูรายงานต่อไปนี้ :เจ็ดในสิบคาทอลิกสหรัฐเชื่อว่าปังและเหล้าองุ่นที่ใช้ในศีลมหาสนิท เป็นเพียงสัญลักษณ์ ผู้ที่เชื่อในคำสอนของพระศาสนจักรเรื่องการแปรเปลี่ยนสารกลายเป็นสารอื่น – transubstantiation- 31% แบ่งเป็น 28% ทราบที่พระศาสนจักรสอนเรื่อง transubstantiation   2% คิดว่าพระศาสนจักรสอนว่าปังและเหล้าองุ่นเป็นสัญลักษณ์  1% ไม่แน่ใจสิ่งที่พระศาสนจักรสอน
ที่เชื่อว่าปังและเหล้าองุ่นเป็นสัญลักษณ์ 69% แบ่งเป็น  22% ทราบคำสอนของพระศาสนจักรเรื่อง transubstantiation   43% คิดว่าพระศาสนจักรสอนว่าปังและเหล้าองุ่นเป็นเพียงสัญลักษณ์  4% ไม่แน่ใจว่าพระศาสนจักรสอนอะไร  1% ไม่มีคำตอบ                                                                                           ข้อสังเกตุ : ตัวเลขรวมอาจไม่เต็ม 100% จากการทบทวนไปมา                                                    แหล่งข้อมูล  การสำรวจทำเมื่อวันที่ 4 – 14 , 2019 ท่ามกลางผู้ใหญ่สหรัฐ                                                PEW RESEARCH CENTER
 
In addition to asking Catholics what they believe about the Eucharist, the new survey also included a question that tested whether Catholics know what the church teaches on the subject. Most Catholics who believe that the bread and wine are symbolic do not know that the church holds that transubstantiation occurs. Overall, 43% of Catholics believe that the bread and wine are symbolic and also that this reflects the position of the church. Still, one-in-five Catholics (22%) reject the idea of transubstantiation, even though they know about the church’s teaching.
เพิ่มเติมในการถามชาวคาทอลิกที่ว่า พวกเขาเชื่ออะไรเกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท การสำรวจครั้งใหม่ได้รวมเอาคำถามที่ทดสอบว่าชาวคาทอลิกทราบสิ่งที่ศาสนจักรสอนหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  คาทอลิกส่วนใหญ่ที่สุดที่เชื่อว่า ปังและเหล้าองุ่นเป็นสัญลักษณ์นั้น มาทราบว่าพระศาสนจักรยึดถือว่าการแปรเปลี่ยนสารเกิดขึ้น  ทั้งหมด, 43% ของคาทอลิกเชื่อว่าปังและเหล้าองุ่นเป็นสัญลักษณ์ และเชื่อด้วยว่า สิ่งนี้สะท้อนสถานะของพระศาสนจักร  ยังมี คาทอลิก หนึ่งในห้า (22%) ไม่รับความคิดเรื่องการแปรเปลี่ยนสาร แม้ว่าพวกเขาทราบถึงคำสอนของพระ ศาสนจักร.

The vast majority of those who believe that the bread and wine actually become the body and blood of Christ – 28% of all Catholics – do know that this is what the church teaches. A small share of Catholics (3%) profess to believe in the real presence of Christ in the Eucharist despite not knowing the church’s teaching on transubstantiation.
เสียงส่วนใหญ่ของผู้ที่เชื่อว่าปังและเหล้าองุ่นในพิธีมิสซานั้น ได้กลายเป็นพระกายและพระโลหิต – 28% ของคาทอลิกทั้งหมด–ทราบว่านี้เป็นสิ่งที่พระศาสนจักรสอน จำนวนเล็กน้อยของคาทอลิก(3%) ยอมที่จะเชื่อในการประทับอยู่ของพระคริสต์ในศีลมหาสนิทแม้ไม่ทราบคำสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนสารเป็นสารใหม่(transubstantiation).

About six-in-ten (63%) of the most observant Catholics — those who attend Mass at least once a week — accept the church’s teaching about transubstantiation. Still, even among this most observant group of Catholics, roughly one-third (37%) don’t believe that the Communion bread and wine actually become the body and blood of Christ (including 23% who don’t know the church’s teaching and 14% who know the church’s teaching but don’t believe it). And among Catholics who do not attend Mass weekly, large majorities say they believe the bread and wine are symbolic and do not actually become the body and blood of Jesus.
 ประมาณ หกในสิบ(63%)ของคาทอลิกจำนวนมากที่สุดที่คอยสังเกตุอยู่ –คือผู้ที่มาฟังมิสซาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง – ยอมรับคำสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนสภาวะสารเป็นสารใหม่(transubstantiation)  ยังมี แม้ในท่ามกลางกลุ่มคาทอลืกที่เฝ้าสังเกตุมากที่สุด กลุ่มนี้ คร่าวๆจำนวน หนึ่งในสาม(37%) ไม่เชื่อว่าปังและเหล้าองุ่นที่เป็นศีลมหาสนิท ณเวลามิสซา กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ (รวม 23% ซึ่งไม่ทราบคำสอนของพระศาสนจักร และ 14% ซึ่งทราบคำสอนของพระศาสนจักร แต่ไม่เชื่อคำสอนนั้น) และ ท่ามกลางคาทอลิกซึ่งไม่ไปฟังมิสซาประจำสัปดาห์ ส่วนใหญ่ที่สุดกล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าปังและเหล้าองุ่นเป็นเพียงสัญลักษณ์และในพิธีมิสซามิได้กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า.

 The survey also finds that belief in the real presence of Christ in the Eucharist is most common among older Catholics, though majorities in every age group (including 61% of those age 60 and over) believe that the bread and wine are symbols, not the actual body and blood of Christ.
การสำรวจพบด้วยว่าความเชื่อในการประทับอยู่แท้จริงของพระคริสต์ในศีลมหาสนิทเป็นธรรมดาที่สุดท่ามกลางชาวคาทอลิกสูงอายุกว่า แม้ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในกลุ่มสูงอายุมาก (รวม 61% ของผู้มีอายุ 60 และสูงกว่านั้น) เชื่อว่า ปังและเหล้าองุ่นเป็นสัญลักษณ์ ในเวลามิสซาไม่ใช่พระกายและพระโลหิตของพระคริสต์.

Note: See full topline results and methodology.
Topics:
Catholics and CatholicismChristians and ChristianityReligious AffiliationReligious Beliefs and Practices

                                                                           Ad  Majorem  Dei  Gloriam

                                                                    Alan Petervich -- Vichitr  Thongthua


 


บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: