หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมมีภาพเขียนพระคริสต์เปลือยฟูมฟักยูดาสในห้องทำงานโป๊บ  (อ่าน 164 ครั้ง)
Petervich
Petervich - Peter Vich
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 2176ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2021, 01:50:41 PM »

 ยิ้ม เจ๋ง ฮืม                                                        ทำไมมีภาพเขียนพระคริสต์เปลือยฟูมฟักยูดาสในห้องทำงานโป๊บ
                                                   Why is there a painting of a nude Jesus ministering to Judas in Pope Francis’ study?

L’Osservatore Romano, the Vatican's own newspaper, featured as its cover photo a scandalous painting of Our Lord in the Pope's own quarters.
หนังสือพิมพ์ออสแซรวาตอเร โรมาโนของวาติกัน ลงภาพหน้าปกเป็นรูปน่าอัปยศชองพระเยซูคริสต์ในห้องทำงานของ

Wed Apr 7, 2021 - 3:44 pm EST

April 7, 2021 (LifeSiteNews) – According to the Vatican’s own newspaper L’Osservatore Romano, Pope Francis has placed a painting of a resurrected nude Jesus ministering to Judas, Christ’s own betrayer, behind the Pope’s desk in his personal study in the Vatican.

7 เมษายน 2021 (LifeSiteNews) –ตามข่าวหนังสือพิมพ์ออสแซรวาตอเร โรมาโนของวาติกัน โป๊บฟรังซิสได้ตั้งภาพเขียนพระเยซูคริสต์ที่คืนชีพกำลังฟูมฟักยูดาส ผู้ทรยศต่อพระองค์ ไว้หลังโต๊ะทำงานในวาติกัน

The Vatican newspaper dedicated the first three pages of its Holy Thursday edition to Judas and called into question, as Pope Francis has done, Judas’ damnation. Although Pope Francis has, several times already, suggested that Judas is not in hell, that notion directly conflicts with statements of previous popes and Our Lord Himself, who said of Judas it would be better for him that he had not been born.
 
หนังสือพิมพ์วาติกันได้อุทิศสามหน้าฉบับวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์แก่ยูดาสและก่อให้เกิดคำถาม ตามที่โป๊บทำเช่นนั้น  คือ การประนามยูดาส  แม้ในหลายโอกาส โป๊บฟรังซิสได้เสนอความคิดเห็นว่า ยูดาสมิได้อยู่ในนรก  ข้อคิดนั้นมันขัดแย้งโดยตรงกับคำยืนยันของโป๊บองค์ที่ผ่านมาและแม้ตัวองค์พระคริสต์เอง ที่ตรัสว่า ยูดาสนั้นจะดีกว่าถ้าไม่เกิดมา.

L’Osservatore Romano, which is officially approved before publication, featured as its cover photo a scandalous painting of a nude resurrected Jesus ministering to Judas. And if that’s not bad enough, the acompanying editorial explains that that painting was inspired by one of Pope Francis’ books that suggested Judas may not be in hell, and that the artist gave it to Francis, who had placed it behind his desk in his personal study along with a statue of Jesus carrying Judas as a lost sheep.
 
หนังสือพิมพ์ของวาติกัน ซึ่งตรวจพิสูจน์เป็นทางการก่อนการตีพิมพ์  ยังนำภาพหน้าปกที่น่าอัปยศนั้นเป็นรูปพระเยซูคริสต์กลับคืนพระชนม์ชีพเปลือยกำลังฟูมฟักยูดาส  และเท่านั้นยังไม่เลวพอ บทบรรณาธิการที่ตามมาอธิบายว่า ภาพนั้นได้รับการดลบันดาลจากหนังสือเล่มหนึ่งที่โป๊บเขียน ที่เสนอความเห็นว่ายูดาสคงไม่อยู่ในนรก และว่าศิลปินผู้วาดเป็นคนนำมาให้โป๊บเอง  ซึ่งนำไปตั้งไว้ในห้องทำงานส่วนตน คู่กับภาพของพระเยซูคริสต์ที่กำลังแบกยูดาสประหนึ่งแกะที่หายไปกลับมา

 Nevertheless, the teaching of the church is clear on the damnation of Judas. The Catechism of the Council of Trent is very explicit on this point saying that Judas “lost soul and body” and that his betrayal despite his priesthood “brought him everlasting destruction.” Moreover, the first Pope, St. Peter, was clear that after Judas betrayed Christ he had to be replaced as an apostle, whereas after the deaths of other apostles they were not replaced.

อย่างไรก็ดี คำสอนของพระศาสนจักรชัดเจนเรื่องลงโทษประนามยูดาส  คำสอนของสังฆายนาแห่งเตรนชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยกล่าวว่า ยูดาสนั้น “สูญเสียทั้งวิญญาณและร่างกาย” และว่า การทรยศต่อสังฆภาพสงฆ์ของเขา “นำความพินาศชั่วนิรันดรมาสู่เขา”  ยิ่งกว่านั้น นักบุญเปโตร โป๊บองค์แรก ชัดเจนว่า หลังจากที่ทรยศหักหลังพระคริสต์ก็มีการนำคนมาแทนในฐานะอัครสาวกคนหนึ่ง  ในขณะที่หลังความตายของคนอื่นๆไม่มีการนำผู้ใดมาแทนอีกเลย.
 
But we hardly need go to the Catechism or even the first Pope on this question when Our Lord Himself has already been explicit on it. Three times in the Scriptures, Jesus is recorded as indicating Judas’ ultimate fate. In John 6:71, Jesus calls Judas a devil. He says “Have not I chosen you twelve? And one of you is a devil.” The following verse explains, “Now he meant Judas Iscariot, the son of Simon; for this same was about to betray him, whereas he was one of the twelve.”
 
แต่เราคงไม่จำเป็นที่จะไปเปิดดูคำสอนหรืออ่านขัอมูลของโป๊องค์แรก  ในเมื่อองค์พระเจ้าของเราเองชัดในเรื่องนี้แล้ว  สามวาระในพระวรสาร พระเยซูเจ้ามีบันทึกไว้ว่า พระองค์ตรัสชี้ชะตากรรมสุดท้ายของยูดาสแล้ว  ในพระวรสารเล่าโดยยอห์น 6:71 พระเยซูเจ้าเรียกยูดาสว่าปีศาจ  พระองค์ตรัสว่า “ เราได้เลือกท่านทั้งสิบสองคนมิใช่หรือ แต่คนหนึ่งเป็นปีศาจ “ ถ้อยคำที่ตามมาอธิบายว่า “ ตอนนั้นพระองค์หมายถึงยูดาส อิสการิออส บุตรของซีโมน เพราะว่าคนเดียวกันนี้กำลังจะทรยศพระองค์  ขณะนั้นเขาเป็นหนึ่งในสิบสองคน “

In John 17:12, Jesus calls Judas the “son of perdition” in his prayer to God the Father. “While I was with them, I kept them in thy name. Those whom thou gavest me have I kept: and none of them is lost, but the son of perdition: that the scripture may be fulfilled.” And finally, in both the Gospels of Matthew 26:24 and Mark 14:21, we hear Jesus saying of Judas: “It would be better for that man if he had never been born”
 
 ใน ยอห์น 17:12 พระเยซูเจ้าเรียกยูดาสว่า” บุตรแห่งความพินาศ” ในบทภาวนาของพระองค์ถึงพระบิดา “ เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักษาเขาเหล่านั้นไว้ในพระนามของพระองค์ คนเหล่านั้นที่พระองค์ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเก็บพวกเขาไว้  และไม่มีผู้ใดหายไป นอกจากบุตรแห่งความพินาศ  คือ พระคัมภีร์ต้องสมบูรณ์ไป “และที่สุด ทั้งในพระวรสารนักบุญมัทธิว 26:24 และ มารโก 14:21 เราได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสกับยูดาสว่า “ วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์  ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาจะดีกว่า”

                                                                                        Ad  Majorem  Dei  Gloriam
                                                                                 Alan Petervich Updated 7 May 2021

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: