สมัครสมาชิก - ข้อมูลสำคัญของสมาชิก
เลือกชื่อผู้ใช้ (กรุณาใช้ภาษาอังกฤษ):
ใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ กรุณาใช้เฉพาะภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น คุณสามารถใช้ตัวอักษรพิเศษและภาษาไทยได้หลังจากเข้าสู่ระบบโดยเปลี่ยนในส่วนข้อมูลส่วนตัวของคุณ
อีเมล์:
ส่วนนี้จะต้องเป็นอีเมล์ที่ถูกต้อง
กรุณาเลือกรหัสผ่าน:
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง:
จำลองการตรวจสอบ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
ผลรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ (ใส่เป็นตัวเลข)
ตอบคำถามเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ใช่ BOT ก่อกวนเว็บ ครับ
แปด - 3 + หนึ่ง =
You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law or Thai Law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.

                                                   **********************************************************************************************

คุณยินยอม ผ่านการใช้ฟอรั่มนี้ ว่า คุณจะไม่โพสต์สิ่งใดซึ่งเป็นเท็จ ทำลายชื่อเสียง ไม่เที่ยงตรง กล่าวร้าย คำไพร่ แสดงความเกลียดชัง นำความลำบากใจ ลามกหยาบโลน ดูหมื่นเหยียดหยาม ภาษาทำนองลามกอนาจาร คุกคาม ก้าวร้าวบุกรุกความเป็นส่วนตัวของคนอื่น เรื่องลามกอนาจารหรือทำนองละเมิดกฎหมายนานาชาติหรือกฎหมายไทยทั้งทางแพ่งและอาญา  คุณยังยินยอมไม่โพสต์เรื่องใดที่สงวนลิขสิทธิ์จนกว่าคุณมีลิขสิทธิ์ของคุณเอง หรือคุณได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเรื่องที่มีลิขสิทธิ์นั้น   Spam , flooding , advertisements , chain-letters , pyramid schemes และการประกาศขอร้องใดๆ ถูกห้ามในฟอรั่มนี้ด้วย.
         
          พึงสังเกตว่า เป็นไปไม่ได้สำหรับคณะผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าของ forum นี้ จะยืนยันความถูกต้องของข้อความที่โพสต์  โปรดจำไว้ว่าเราไม่ว่ากล่าวตักเตือนที่โพสต์เข้ามาทันที และด้วยเหตุนี้ ก็ไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาใจความที่มีอยู่ในโพสต์นั้น  เราไม่รับประกันความแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารใดๆที่มีผู้เสนอไว้  สาส์นสาระที่โพสต์ย่อมแสดงทัศนะของผู้โพสต์  และไม่จำเป็นที่จะเป็นทัศนะของ forum นี้ หรือของคณะผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าของ forum นี้  ผู้ใดที่รู้สึกว่าข้อความที่โพสต์น่ารังเกียจ เราขอกระตุ้นให้แจ้งผู้บริหารหรือผู้ดำเนินการ(administration – moderator)ของ forum นี้ทันที  คณะผู้จัดทำและเจ้าของ forum นี้ สงวนสิทธิ์ที่จะขจัดหรือลบเนื้อหาที่เป็นปัญหานั้น ภายใต้กรอบเวลาสมเหตุสมผลถ้าพวกเขาตัดสินว่าการนำออกไปเป็นสิ่งจำเป็น  อย่างไรก็ดี นี้เป็นกระบวนการทำด้วยมือ  โปรดเข้าใจว่า มันอาจไม่สามารถลบออกหรือปรับใหม่ซึ่งข้อความพิเศษดังกล่าวทันที  นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลประวัติสมาชิก(member profile information)ด้วย.

         คุณยังต้องรับผิดชอบเองคนเดียวสำหรับเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่คุณโพสต์ ยิ่งกว่านั้น คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าปรับไหมและทำตนเป็นผู้ไม่มีพิษมีภัยกับเจ้าของ forum นี้ ต่อเว็บไซต์เชื่อมโยงกับ forum นี้ ต่อคณะผู้บริหารและคณะผู้ปฏิบัติงาน  เจ้าของ forum นี้สงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยลักษณาการ(identity) หรือ (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่รวบรวมไว้ในงานบริการนี้) กรณีเกิดมีการร้องทุกข์เป็นทางการหรือการฟ้องร้อง(legal action) ที่เกิดจากสถานการณ์ใดๆที่เป็นสาเหตุมาจากการใช้ forum นี้ของคุณ

          คุณมีความสามารถ – ตามที่ลงทะเบียน – ที่จะเลือก username ของคุณ  เราแนะนำว่าคุณควรเก็บรักษา name ให้เฉพาะไว้ โดยการมี username account ที่คุณจะลงทะเบียน  คุณตกลงยินยอมจะไม่ให้ password ของคุณแก่บุคคลอื่นยกเว้นผู้บริหาร เพื่อเป็นการปกป้องคุณเองและเหตุผลความปลอดภัย  คุณยังยินยอมด้วยว่าจะไม่ใช้ account ของคนอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  เราขอแนะนำคุณอย่างจริงจังให้ใช้ password ที่ซับซ้อนและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนคนอื่น(unique)สำหรับ account ของคุณ เพื่อป้องกันมิให้ account ถูกขโมย.

          หลังจากคุณ register และ login เข้าใน forum  คุณจะสามารถเติมข้อมูลประวัติในรายละเอียดต่างๆ  เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะใส่ข้อมูลที่เที่ยงตรงและโปร่งใส  ข้อมูลใดๆที่เจ้าของ forum หรือผู้บริหารตัดสินว่าไม่ถูกต้องและไม่เรียบร้อยตามหลักการ จะถูกนำออก โดยมีหรือไม่มีคำแจ้งเตือนล่วงหน้า  การลงโทษเฉพาะ อาจนำมาใช้ด้วย

          โปรดสังเกตว่าในแต่ละโพสต์ IP address ของคุณถูกบันทึกไว้  ในกรณีที่ว่าคุณจำต้องถูกห้ามจาก forum นี้ หรือ IP address ของคุณถูกคนอื่นนำไปใช้  ประการนี้จะเกิดขึ้นเพียงเมื่อมีการละเมิดร้ายแรงในการตกลงยินยอมนี้

          และโปรดสังเกตด้วยว่า ใน software จะมี cookies มี text file บรรจุข้อมูลเล็กน้อย  (เช่น username และ password ของคุณ) ใน cache ของ browser ของคุณ  สิ่งนี้ เพียงใช้เพื่อทำให้คุณ logged in/out ได้   software จะไม่รวบรวมหรือส่งข้อมูลในแบบอื่นใด ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ.